Pressbild på stefan trampus på tele2 företag.Enligt en ny rapport från Tele2 och Kantar Sifo är hållbarhetsfrågan i fokus för många svenska företag, och en majoritet anser att IT och telekom ger värdefull hjälp på vägen mot en mer hållbar verksamhet. Stefan Trampus, affärsområdeschef Tele2 Företag, ser mycket positivt på resultaten i undersökningen. Foto: Pressbild/Fredrik Persson

Undersökningar

I samarbete med Kantar Sifo har Tele2 frågat 400 chefer på både små, mellanstora och stora företag om hur de ser på det egna hållbarhetsarbetet. En klar majoritet av de tillfrågade tror att IT och telekom kan ha en positiv inverkan på verksamhetens hållbarhetsarbete, då man till exempel kan dra ner på resandet, möjliggöra distansarbete och effektivisera produktionen. Det skriver Tele2 i ett pressmeddelande.

Mellan den 17 maj och 9 juni 2021 utförde Tele2 en undersökning via Kantar Sifo. I undersökningen fick 400 personer i en så kallad beslutsfattande position på små, mellanstora och stora företag svara på frågor om inställningen till det egna hållbarhetsarbetet. Bland cheferna för större företag uppger 97 procent att hållbarhet är viktigt, eller till och med mycket viktigt, för verksamheten. Bland mindre företag ligger motsvarande siffra på 73 procent.

Totalt är det över 84 procent som menar att hållbarhetsarbetet påverkar verksamheten. I rapporten framgår det även att 93 procent av hållbarhetscheferna som intervjuades räknar med att få se större krav på hållbarhetsarbete framöver.

Majoriteten tror att IT och telekom kan underlätta hållbarhetsarbetet

I undersökningen har man listat olika områden inom IT och telekom, och här tror hela 85 procent att något av dessa områden kommer kunna ge hållbarhetsarbetet en knuff i rätt riktning. Det gäller särskilt möjligheten att minska resandet, erbjuda distansarbete och att genom teknik göra produktionen och arbetsprocesserna effektivare.

– För oss som operatör är det roligt att majoriteten av de tillfrågade ser it och telekom som ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet, men vi operatörer måste bli ännu bättre på att förklara för våra kunder hur vi kan bidra, säger Stefan Trampus, Tele2 Företags affärsområdeschef i pressmeddelandet.

Bättre hållbarhetsarbete tack vare 5G

Enligt Stefan Trampus är det hela 30 procent som tror att 5G-tekniken kommer vara ett värdefullt inslag i hållbarhetsarbetet. Och då är man precis som Trampus påpekar bara i början av 5G-utbyggnaden.

Positiva effekter på tillväxten

Bland hållbarhetscheferna på större företag anser 90 procent att hållbarhetsarbetet ger ökad tillväxt, medan motsvarande siffra bland övriga chefer ligger på 80 procent. Rapporten visar även att 49 procent av hållbarhetscheferna och 37 procent av de övriga cheferna uppger att hållbarhetsarbetet har haft positiv inverkan på företagets affärer.