Strålar från rymden som träffar jorden enligt konceptet digital kommunikation via satellitteknik.Satellitteknik kan vara den sista pusselbiten i arbetet med att ge hela Sveriges befolkning tillgång till snabbt bredband senast år 2025. Foto: greenbutterfly/Shutterstock.com

Rapporter

Bredbandssatsningarna i Sverige är stora, men frågan är om de är tillräckliga för att uppnå regeringens bredbandsmål senast 2025. Regeringen har därför gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppgift att undersöka hur satellitlösningar kan användas för att ge hela Sverige tillgång till snabbt bredband.

Senast 2025 ska alla hushåll i landet ha tillgång till snabbt bredband, eller ja så lyder i alla fall regeringens bredbandsmål. Men frågan är om det finns tillräckligt med pengar och intresse för att kunna uppnå målet. I dag har nästan 95 procent av Sveriges alla hushåll och företag möjlighet att koppla upp sig mot snabbt bredband i sin omedelbara närhet, men det är de där sista procentenheterna, som till stor del innefattar boende på glesbygden, som verkar vara svåra att nå. Kostnaderna för fiberutbyggnad är höga och intresset tämligen svalt bland marknadens aktörer.

Regeringen har därför gett PTS i uppdrag och se över hur man med hjälp att satellitteknik ska kunna öka bredbandstillgången i Sverige.

Dags att ta nästa steg i bredbandsstrategin

Enligt digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) har pandemin minst sagt gjort oss medvetna om hur stort behovet av sömlös och snabb uppkoppling faktiskt är. Vi behöver stabilt bredband både för att jobba och för att kunna ta del av digitala samhällstjänster. Han menar att det nu är dags att ta ytterligare ett steg i arbetet med att förse befolkningen med de rätta digitala förutsättningarna.

– Vi är öppna för alla tekniker som kan bidra till att hela Sverige får tillgång till snabbt bredband. Satellit utgör här en spännande teknik som skulle kunna användas för att nå de sista hushållen och företagen, säger han i ett pressmeddelande.

Satellittekniken kan finnas på plats 2025, men tveksamt om den når ut till kunderna

I oktober gjorde PTS en uppföljning av regeringens bredbandsstrategi, och bedömde då att bredbandsuppkoppling via satelliter skulle kunna vara tekniken som behövs för att kunna ge de sista hushållen och företagen tillgång till hastigheter på upp till 100 Mbit/s.

Men även om satellittekniken kan finnas på plats 2025, menar PTS att det förmodligen kommer dröja innan marknaden kan erbjuda kunderna sådana lösningar.