kvinna gör segergest och håller i mobilSKR och Svenska stadsnätsföreningen menar att en lagändring kan snabba på landets bredbandsutbyggnad. Foto: Antonio Guillem/Shutterstock.com

Nyheter

Regeringens mål är att att alla hushåll i Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Men bredbandsutbyggnaden i landet har tappat fart och Svenska stadsnätsföreningen och SKR menar att det behövs en lagändring för att komma på rätt spår igen.

I dagsläget har åtta av tio hushåll och företag i Sverige tillgång till snabba bredbandshastigheter, enligt Post- och telestyrelsen (PTS). Dessa siffror är inte förenliga med målet om 95 procent täckning vid slutet av år 2020, och inte heller med regeringens mål att vid år 2025 kunna förse samtliga hushåll i Sverige med snabbt bredband. 

Därför vill nu Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Svenska stadsnätsföreningen få till en lagändring så att kommunal bredbandsverksamhet ska kunna bedrivas även i angränsande kommuner. Det rapporterar Ny Teknik.

Undantag från lokaliseringsprincipen

Ny Teknik har pratat med Svenska stadsnätsföreningens vd Mats Ek. Han menar att en lagändring skulle vara den avgörande faktorn för att bredbandsbygget i Sverige skulle komma igång på riktigt igen. Föreningen ställer sig därför bakom SKR:s krav om att den kommunala bredbandsverksamheten ska bli undantagen lokaliseringsprincipen.

Enligt Mats Ek och Svenska stadsnätsföreningen, som hört sig för bland sina medlemmar, skulle ett undantag kunna innebära att 150 000 hushåll får tillgång till snabbare bredband.

PTS och Svenska stadsnätsföreningen inte eniga i sin bedömning

Även PTS har utrett effekterna av en eventuell lagändring, men här kommer man fram till avsevärt lägre siffror. De menar att 5 000–20 000 hushåll och företag skulle gynnas, vilket enligt Svenska stadsnätsföreningen är en alltför pessimistiskt bedömning.

Minskat behov av statligt stöd

För att uppnå regeringens mål år 2025, skulle det enligt PTS behövas ett statligt stöd på minst 22 miljarder kronor. Svenska stadsnätsföreningen menar å sin sida att en lagändring skulle kunna minska dessa kostnader.

– Vi hävdar att genom att använda befintlig infrastruktur, och låta våra medlemmar bygga över kommungränserna, så kommer behovet av stöd att bli lägre, säger Mikael Ek till Ny Teknik.