Kvinna sitter vid laptop och gör tummen upp mot kameran.Enligt SKI:s nya rapport har kundnöjdheten på bredbandsmarknaden ökat. Digital-tv- och streamingsegmentet har det däremot fått det lite tuffare. Foto: Pheelings media/Shutterstock.com

Rapporter

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har undersökt kundnöjdheten i telekombranschen, och i segmentet bredband, digital-tv och streaming är resultaten blandade. Bredbandskunderna är mer nöjda överlag, men när det gäller digital-tv och streaming är betygen genomgående låga.

SKI har precis publicerat sin rapport om kundnöjdheten inom bredband, digital-tv och streaming. På bredbandssidan har både privat- och företagskunder blivit mer nöjda överlag, där förbättrad support och ökad stabilitet och hastigheter är två bidragande faktorer bakom uppgången.

Nya faktorer blir viktiga för kundupplevelsen i framtiden – branschen måste förbereda sig

När det gäller just bredband konstaterar SKI:s vd Johan Parmler att produktegenskaperna mycket riktigt har fått bättre och bättre betyg under de senaste åren. Och att kunderna nu i stort sett ser pålitlighet och stabilitet som grundläggande krav.

– Det innebär framöver att det är andra frågor som kommer att påverka kundupplevelsen i högre grad och det behöver branschen förbereda sig på, säger Parmler i rapporten.

Man har även sett att telekombranschen i stort har förbättrats när det gäller service och support. Johan Parmler tillägger dock att detta bara är en början och att telekombranschen, jämfört med många andra branscher, har en hel del kvar att jobba på.

Ownit vinnare bland privatkunder, och Tele2 etta på företagssidan

På privatsidan är det Ownit som har de nöjdaste kunderna, medan Tele2 är segraren bland företagskunderna. SKI betonar dock att det är kundnöjdheten skiljer sig ytterst lite mellan bredbandsleverantörerna i företagssegmentet – en trend man även kunde se i årets studie av mobiloperatörer.

Se om Ownit levererar bredband där du bor!

Digital-tv-segmentet får lägre betyg överlag

Inom digital-tv är Telia populärast bland privatkunderna. Men överlag så har den här delen av telekomsektorn fått genomgående låga betyg. Enligt Isabelle Nagy, analytiker på Svenskt Kvalitetsindex, får branschen lägre betyg på själva tjänsten och stabiliteten jämfört med bredbandssektorn. Kundnöjdheten påverkas här framför allt av kanalutbud och prisvärdhet, och det som kunderna framför allt efterfrågar är större valmöjligheter och möjlighet att själv kunna styra innehållet.

Isabelle Nagy menar att dessa faktorer också har blivit viktigare i takt med att kunder överlag är mer medvetna om sina behov och ser över vad de faktiskt köper.

Netflix har sjunkit i popularitet

När det gäller streamingtjänster har Netflix under  flera år varit den stora kundfavoriten, men årets rapport visar en avvikande trend. Nu är det istället Disney+ och HBO Max som toppar listan. Totalt sett får streamingtjänsterna något sämre betyg än tidigare.

Isabelle Nagy konstaterar att utbudet av olika streamingtjänster bara växer, men att kunderna samtidigt är “mer om sig och kring sig” vilket har haft negativa effekter på kundnöjdheten. Att Netflix, som varit herre på täppan så länge SKI gjort sina mätningar av den här delen av branschen, har tappat så pass mycket är en av förklaringarna till de låga betygen överlag.