en auktionsklubba på bord människor i bakgrundenHögre säkerhetskrav gällande höstens 5G-lansering kan försena Post- och telestyrelsens 5G-auktioner. Foto: Gena Melendrez/Shutterstock.com

Nyheter

På grund av ökade säkerhetskrav för 5G-nätet utreder Post- och telestyrelsen tillsammans med Försvarsmakten och Säpo nu vilka operatörer som ska få delta i höstens tilldelning av frekvensband. De operatörer som inte får godkänt har möjlighet att överklaga, vilket kan innebära att 5G-auktionerna ännu en gång måste skjutas upp.

Post- och telestyrelsens (PTS) tilldelning av frekvensband i 5G-nätet har under de senaste tolv månaderna skjutits upp flera gånger, bland annat på grund av regeringens ökade säkerhetskrav. Man har bedömt att både 4G-nätet och det nya 5G-nätet har ett högt skyddsvärde, och granskningarna av vilka operatörer som ska få delta i 5G-auktionerna har blivit hårdare. Enligt mobil.se är det framför allt anklagelserna mot den kinesiska telekomjätten Huawei som ligger bakom den skärpta säkerheten.

Måste godkännas av Försvarsmakten och Säpo

För att få ta del av höstens 5G-auktioner måste telefonoperatörerna godkännas av både Försvarsmakten och Säpo som tillsammans med PTS noggrant utreder och prövar de aktörer som har anmält sitt intresse. 5G-auktionerna planeras äga rum den 10 november, men eftersom de operatörer som inte uppfyller säkerhetskraven kan överklaga finns det risk för att auktionerna ännu en gång måste skjutas upp.

Fakta om 5G-auktionerna

PTS ska hålla två 5G-auktioner, så kallade klockauktioner, med flera budrundor. 3, 5 GHz-frekvensbandet omfattar 320 MHz och maximalt 15 nationella tillstånd, och 2,3 GHz-bandet 80 MHz och maximalt åtta nationella tillstånd. Om fler än tre operatörer deltar i 3,5 GHz-tilldelningen och lägger bud på minst 80 MHz utan att vinna kan en eller flera av dessa aktörer i begränsad konkurrens lägga bud på samtliga 80 MHz i 2,3 GHz-frekvensbandet. Om det däremot är maximalt tre operatörer som deltar i 3,5 GHz-auktionen ska tilldelningen av 2,3 GHz-bandet genomföras som en vanlig auktion.

För 3,5 GHz-bandet ligger det lägsta budet på 1,5 miljarder kronor, och för 2,3 GHz-bandet på 160 miljoner kronor. Men om tilldelningen av 2,3 GHz-frekvenserna sker utan konkurrens ligger det lägsta budet på 400 miljoner kronor.