5G-nätet skapar förutsättningar för ny autonom kollektivtrafik. Det är ett stort steg i digitaliseringen av kollektivtrafiken. Foto: Press/Telia

Nyheter

Telia meddelade i går, den 24 september, via ett pressmeddelande att de tillsammans med flera andra aktörer startar projektet 5G Ride på Djurgården i Stockholm. I projektet ska man testa en ny typ av kollektivtrafik: en eldriven, självkörande minibuss som via 5G-nätet kopplas upp till ett kontrolltorn. Syftet med projektet är att utforska hur det nya 5G-nätet kan användas för att skapa ett mer kostnadseffektivt och miljösmart transportsystem.

Den 24 september började man pilottesta en självkörande, eldriven minibuss med 5G-uppkoppling till ett kontrolltorn. Testerna utförs genom ett samarbete mellan Telia, Keolis, Ericsson, Urban ICT Arena och Intel. Vinnova och Drive Sweden har givit ekonomiskt stöd till projektet. Med projektet vill man utforska möjligheten att använda 5G för att skapa en mer effektiv och hållbar kollektivtrafik.

5G-nätet ger goda förutsättningar för en ny sorts kollektivtrafik

Förhoppningen är att projektet ska leda till att man kan utveckla en ny typ av kollektivtrafik. Tanken är att operatörer i kontrolltorn ska kunna hantera flottor av autonoma, elektriska fordon för att lättare kunna planera trafiken och optimera rutterna. Dessutom kan energiförbrukningen minskas, vilket även är bättre för miljön.

Anders Olsson, VD för Telia Sverige, menar att projektet är ett bra exempel på hur 5G kan bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle. Den här typen av teknik är ett stort kliv i digitaliseringen av kollektivtrafiken och kan bidra till effektivare drift, minskad miljöpåverkan och ökad tillgänglighet för resenärerna.

Minibussen är öppen för allmänheten

Det är det svenska företaget T-engineering som har levererat minibussen. Rutten går mellan Rosendals slott och Hazeliusporten på Djurgården. Det finns många turistattraktioner på de båda platserna som bussen går till, bland annat Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Tekniska museet och Nordiska museet.

Allmänheten är välkommen att prova att åka i minibussen och dela med sig av sin upplevelse. Enligt Urban ICT Arena kommer bussen att gå mellan den 24 september och 8 oktober. Fordonet är i trafik varje vardag klockan 08.00–10.00 och 14.00–16.00.

När man går på bussen får man scanna en QR-kod och svara på några frågor. På grund av coronaviruset tillåts bara ett sällskap i taget och bussen rengörs regelbundet. Dessutom finns det masker och handsprit som resenärerna kan använda. Det finns också alltid en säkerhetsförare i bussen.