person stiger på bussEnligt Tres Jobbindikator minskade antalet människor i kollektivtrafiken under 2020, men under de senaste veckorna har man sett tydliga tecken på ökat tryck. Foto: AstroStar/Shutterstock.com

Rapporter

Genom insamlad nätverksdata har Tre kunnat kartlägga svenskarnas rörelser i kollektivtrafiken under det gångna året. Operatören delar in året i tre faser, där antalet människor ute i morgontrafiken har minskat och ökat i samklang med pandemins olika vågor. De senaste veckorna har har man noterat tydliga ökningar i storstäderna igen, skriver Tre i ett pressmeddelande.

Det har nu gått ett år sedan coronapandemin bröt ut och Folkhälsomyndigheten gick ut med de första restriktionerna för att bromsa smittspridningen. Under året har Tre samlat in och analyserat anonymiserad nätverksdata för att se hur svenskarna förhåller sig till restriktionerna, och sedan veckovis presenterat resultaten i den så kallade Jobbindikatorn.

Nu finns en summering av hela året där man med hjälp av ett interaktivt verktyg kan se hur befolkningen i landets största städer har agerat i kollektivtrafiken under pandemiåret 2020.

Nivåer under hälften av det normala

Mårten Lundberg, kommunikationsdirektör på Tre, berättar att man förutom under en period på tio veckor i början av hösten 2020 kan se att antalet människor i morgontrafiken legat på nivåer under hälften jämfört med en vecka innan pandemin bröt ut. Nu har man dock noterat att trenden börjar vända.

De senaste veckorna kännetecknas av tydliga ökningar, om än från lägre nivåer, säger han i ett pressmeddelande.

Den första fasen av tre

Tre delar in året i tre olika faser. Den första fasen tog sin början vecka 1112 då Folkhälsomyndigheten gick ut med de första restriktionerna. I storstäderna såg man då en markant minskning av antalet människor i morgontrafiken. Utifrån ett index på 100 (normalvecka innan corona) var det bara 39 procent som gav sig ut i morgonrushen i Stockholm. I Göteborg låg siffran på 45, i Malmö på 50 och i Uppsala på 59.

Trafiken ökade något under maj, men sjönk under sommarmånaderna och la sig på en nivå under hälften av en normalvecka.

Andra fasen inleddes efter sommarsemestern

När skolor och arbetsplatser kom igång efter sommarsemestern såg Tre en kraftig ökning av antalet människor i morgontrafiken i samtliga storstäder. I Stockholm, Göteborg och Malmö var trafiken uppe på 70 procent av en normalvecka, och i Uppsala nådde den upp mot 100-strecket. Trenden höll i sig några veckor, men vände när landet drabbades av en kraftig andra våg.

Låga siffror under den tredje fasen

Trycket på kollektivtrafiken gjorde en störtdykning när ytterligare restriktioner infördes i slutet av oktober, och nivåerna var i vissa fall lägre än under våren. Under den sista veckan 2020 uppmättes årets lägsta siffror.

Kraftig ökning i början av 2021

Nu har man som sagt sett att antalet människor i kollektivtrafiken börjat öka igen i storstäderna. I Stockholm ligger nivån nu på 33 procent av en normal vecka, i Göteborg och Malmö på 39 procent och i Uppsala på så mycket som 71 procent.