Rulle med bredbandskablar på gräs.Enligt PTS senaste analys av regeringens bredbandsstrategi kan det bli svårt att nå bredbandsmålet till 2025. Foto: ThomBal/Shutterstock.com

Rapporter

Post- och telestyrelsen (PTS) har gjort en analys av möjligheterna att nå regeringens bredbandsmål till 2025, och kan ännu en gång konstatera att det kommer bli en utmaning att nå ända fram. Det gäller framför allt målet att kunna ge 99,9 procent av befolkningen bredband med 100 Mbit/s.

Det kommer bli tufft att ro i land regeringens bredbandsmål till 2025, konstaterar PTS i sin uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. I alla fall fullt ut. Delmålet att 98 procent av befolkningen ska ha tillgång till bredband med 1 Gbit/s menar de dock kan uppnås med hjälp av stödpengar, även om själva tidpunkten för målet kan behöva skjutas på framtiden.

Men den stora utmaningen verkar fortfarande vara att uppnå målet om att ge 99,9 procent av  landets befolkning tillgång till bredband med 100 Mbit/s.

Undersöker möjligheterna med bredband via satellit

Så vad kan man göra för att kunna ge återstående 1,9 procent tillgång till bredband 100 Mbit/s? Det är i skrivande stund fortfarande oklart i vilken mån trådlösa bredbandstekniker, som bredband via satellit och fast bredband via mobilnätet, kan leverera dessa bredbandshastigheter till de hushåll och företag som återstår. 

PTS ser just nu över (inom ramen för ett regeringsuppdrag) vilka möjligheter sådana tekniker skulle kunna bidra med.

Statliga bredbandsstödet gör skillnad

Dan Sjöblom, PTS generaldirektör, menar att det är otroligt glädjande att se hur det statliga bredbandsstödet faktiskt gör skillnad i landet som helhet. Han tillägger att man genom fortsatt arbete med bredbandsstödet och samarbete med branschen såväl som med regionala och lokala aktörer kommer kunna ta sig allt närmare målen.