Satellit i rymden.Enligt en ny rapport från PTS kommer satellitteknik vara avgörande för att nå regeringens bredbandsmål för 2025. Foto: Piotr Zajda/Shutterstock.com

Rapporter

Regeringen har gett PTS (Post- och telestyrelsen) i uppdrag att analysera om och hur satellitlösningar kan användas för att man ska kunna nå bredbandsmålet för 2025. PTS har nu gjort bedömningen att satellittekniken egentligen är den enda realistiska lösningen för att nå de sista procenten.

PTS fick för ett tag sedan i uppdrag av regeringen att se över hur man skulle kunna använda satellitteknik för att kunna förse hela Sverige med snabbt bredband senast 2025. I en rapport gör PTS bedömningen att satellitlösningar helt enkelt kommer vara avgörande för att kunna ro bredbandsmålen i hamn om bara tre år.

Teknik med stor potential

I PTS rapport framgår det att det just nu pågår en snabb teknisk utveckling med stora satsningar på satellitsystem. Det finns höga förväntningar på att satellittekniken ska kunna öka den tillgängliga bredbandskapaciteten. PTS menar samtidigt att den geografiska täckningen med bredband via satellit kommer att öka under åren framöver.

Inte avgörande för alla delmål

PTS tillägger dock att satellitlösningar inte kommer vara avgörande för precis alla av regeringens delmål. Prognosen är att samtliga svenska hushåll och företag kommer ha täckning för 100 Mbit/s från en eller ett par satellitoperatörer senast 2025. Bredband via satellit ska främst vara en viktig pusselbit för att nå delmålet om 30 Mbit/s och 100 Mbit/s, eftersom satellit når ut till hela Sverige, även till kunder som bor i de perifera delarna.

Delmålet om 1 Gbit/s till 98 procent av Sveriges hushåll och företag har PTS redan bedömt kommer kunna nås senast 2025 genom marknadens förväntade investeringar och stödmedel.

Behöver öka kunskaperna och intresset för satellitbredband

I dag är Sveriges marknad för just bredband via satellit relativt liten, och enligt PTS är slutkundernas kunskaper om denna bredbandslösning ytterst begränsade. För att kunna övertyga hushållen och företagen om att detta är en lösning som fungerar bra menar PTS att det kommer krävas främjande insatser som ökar både medvetenheten och intresset.