man håller mobil och sitter framför laptopUnder pandemiåret 2020 förändrades våra digitala behov. PTS rapport Svensk telekommarknad 2020 visar hur mycket våra mobil- och bredbandsvanor påverkades. Foto: TippaPatt/Shutterstock.com

Rapporter

I Post- och telestyrelsens rapport Svensk telekommarknad 2020 blir det tydligt att pandemins effekter påverkade våra bredbands- och samtalsvanor. Trycket i mobilnäten var högre, vi ringde allt längre samtal och behovet av snabbt och stabilt bredband blev större än någonsin. För första gången noterades även viss trafik i 5G-näten, skriver PTS i ett pressmeddelande.

Det kommer väl kanske inte som någon större överraskning att våra digitala behov och beteenden förändrades under pandemiåret 2020. Men i PTS rapport Svensk telekommarknad 2020 kan vi se siffror på hur mycket vår användning av både bredband och telefoni faktiskt påverkades.

Snabb ökning av trafiken i mobilnäten

I rapporten framgår det att mobilnäten i Sverige användes mer intensivt än året innan. Datatrafiken ökade med 36 procent, vilket kan jämföras med 2019 då ökningen låg på 26 procent. 4G-näten används fortfarande mest, men för första gången i PTS telekomrapporter noterades även viss användning i 5G-näten.

Stort intresse för fast bredband via fiber

När det gäller utvecklingen på bredbandsmarknaden ser man att intresset för snabba och stabila alternativ ökade förra året. Och med tanke på att allt fler började arbeta eller studera hemifrån är det ju inte så konstigt. Antalet abonnemang för bredband via fiber gick upp med 9 procent, och står nu för tre fjärdedelar av alla abonnemang för fast bredband. Över 80 procent av abonnemangen har nu dessutom nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s.

Antalet bredbandsabonnemang via kopparnätet, även kallat ADSL, minskade ytterligare lite till och ligger nu på blott 360 000. Det innebär att antalet har mer än halverats under de senaste tre åren.

Vi ringde längre samtal men skickade färre sms

Under 2020 ökade antalet samtalsminuter i näten med 11 procent. Sms:andet minskade däremot med 17 procent jämfört med året innan.

Dan Sjöblom, PTS generaldirektör, menar att man har sett några av dessa trender under flera års tid, men att våra nya beteenden och behov kan ha skyndat på utvecklingen av dem. Det gäller framför allt det höga trycket i mobilnäten.