Fiberoptiska kablar i förgrunden och villaområde i bakgrunden.Enligt PTS fortsätter de sammanlagda investeringarna i bredbandsnäten att minska. Foto: StillK/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt PTS delrapport i uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi fortsatte de totala investeringarna i fasta och mobila nät att minska under 2020. PTS räknar med att investeringarna kommer fortsätta sjunka de närmsta åren, trots att bredbandsstöd ska delas ut och 5G etableras i allt fler mobilnät.

Som en del i Post- och telestyrelsens arbete med uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi har myndigheten nyligen presenterat en delrapport om de sammanlagda investeringarna i de fasta och mobila näten under 2020. Rapporten visar att investeringarna minskade med totalt 5 procent mellan 2019 och 2020, och ligger nu på 10,87 miljarder kronor. Det kan jämföras med 11,48 miljarder året dessförinnan.

Investeringarna i de fasta näten minskade medan de ökade i de mobila

I de fasta bredbandsnäten minskade investeringarna med 7 procent förra året, och ligger nu på 9,18 miljarder. Investeringarna i mobilnäten ökade däremot med 4 procent till 1,69 miljarder kronor.

Enligt PTS kommer de sammanlagda investeringarna minska ytterligare lite till under de närmsta åren. Och detta trots att PTS ska dela ut det statliga bredbandsstödet som väntas dämpa den nedåtgående trenden, och att investeringarna i mobilnäten förväntas öka tack vare etableringen av 5G.

Investeringar i efteranslutningar kan öka

I PTS statistik framgår det att cirka hälften av hushållen som i dag saknar bredbandsuppkoppling med hastigheter på 100 Mbit/s finns nära en byggnad som har anslutning via fibernätet. Dessa hushåll har i regel avböjt erbjudande om att ansluta sig till snabbt bredband.

Enligt PTS kan investeringarna i så kallade efteranslutningar därför öka framöver.

Trådlös anslutning kan fungera som komplement

PTS menar att fast bredband via 4G- eller 5G-nätet skulle kunna fungera som komplement till bredband via fiber på vissa delar av landsbygden. I dagsläget finns det sådana lösningar som i vissa fall kan erbjuda upp mot 100 Mbit/s även i glesbebyggda områden.

Men för att en utbyggnad av trådlösa anslutningar skulle löna sig måste det finnas ”kluster” av anslutna hushåll, och eftersom det just nu är högst osäkert hur stor efterfrågan det finns bland slutkunderna menar PTS att det inte riktigt går att förutse omfattningen av en eventuell utbyggnad.

Slutrapportering kommer under hösten 2021

Den sista delen av PTS uppföljning, som även inkluderar en bedömning av möjligheterna att nå bredbandsmålen, kommer att presenteras någon gång i höst, skriver PTS i ett pressmeddelande.