Bredbandskabel på rulle står på grönt fält med gård i bakgrunden.Nu föreslår PTS en ny modell för ekonomiskt bredbandsstöd som ska rikta sig till landets glesbygdsområden. Foto: ThomBal/Shutterstock.com

Rapporter

På uppdrag av regeringen utreder Post- och telestyrelsen (PTS) vad som behövs för att skynda på bredbandsutbyggnaden i Sveriges glesbygdsområden. Och nu har myndigheten släppt en rapport i vilken man presenterar ett förslag på en ny modell för ekonomiskt stöd som skulle komplettera det befintliga bredbandsstödet. Det rapporterar Telekom idag.

PTS utredning av möjligheten till stöd för att påskynda utbyggnaden av bredband på glesbygden har nu utmynnat i en rapport där de föreslår en ny stödmodell. 

Det nya stödet skulle vara ett komplement till det bredbandsstöd som redan finns och finansiera infrastruktur som kan ge nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s i glesbygdsområden med särskilda utmaningar. Enligt PTS är fiber det mest aktuella alternativet, men fast radio uppfyller också villkoren och även vissa andra tekniker.

Finansiering en förutsättning för att stödet ska ha effekt

PTS konstaterar dock att det krävs finansiering för att det nya stödet ska ha någon effekt. Skjuter man inte till pengar utöver det som redan är avsett för bredbandsstöd, kan det enligt PTS i stället bli så att det befintliga stödet minskar och att mer kostnadseffektiva lösningar dröjer.

Behöver sätta nytt mål för mobiltäckningen

Enligt PTS bedömningar behöver man sätta ett nytt mål gällande mobiltäckningen i landet för att kunna tillgodose samhällets allt större behov av uppkoppling. Den kommersiella utbyggnaden av mobilnäten som pågår i dagsläget menar myndigheten främst kommer att höja kapaciteten i områden där täckningen redan är god.

Om man ska kunna ge hela Sverige tillgång till mobila tjänster där (och när) det finns behov anser PTS att det finns anledning att utreda om det skulle behövas fler statliga insatser för att stärka mobiltäckningen i områden som inte omfattas av operatörernas utbyggnad.