Vy över visby på gotland med kvällshimmel i bakgrunden.PTS kommer tillsammans med Telia, Tele2, Telenor och Tre att förstärka reservkraften i mobilnäten på Gotland. Foto: Danita Delimont/Shutterstock.com

Säkerhet

Med anledning av Gotlands läge ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv, och även de strömavbrott ön har drabbats av, har Post- och telestyrelsen beslutat att finansiera en förstärkning av mobilnäten under 2023. Målet är att näten ska kunna erbjuda grundläggande utomhustäckning även under längre strömavbrott, skriver PTS i ett pressmeddelande.

PTS har via ett pilotprojekt i två steg undersökt hur man ska kunna tillgodose behovet av förstärkt reservkraft på Gotland. Projektet har initierats med anledning av de strömavbrott som tidigare har drabbat ön, men främst på grund av Gotlands läge sett ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv.

Dags att ta nästa steg

Och nu har myndigheten beslutat att gå vidare till nästa steg, där man tillsammans med landets största operatörer kommer utöka reservkraften så att mobilnäten över hela ön ska kunna prestera även under längre elavbrott. Utbyggnaden kommer att ske successivt och väntas vara helt klar i slutet av nästa år.

Gotlandsprojektet har gett värdefulla insikter

Ove Landberg, chef för enheten för robusthet, menar att projektet på Gotland både har gett och fortsätter ge värdefulla insikter inför fler insatser i andra delar av Sverige. Han tillägger att detta är en del av deras arbete med att förbättra motståndskraften såväl som uthålligheten i kommunikationsnät- och tjänster.

PTS kommer bygga ut reservkraften tillsammans med landets fyra största operatörer, det vill säga Telia, Tele2, Telenor och Tre.

Robusthetsåtgärder för 240 miljoner kronor varje år

Varje år finansierar PTS så kallade robusthetsåtgärder för upp mot 240 miljoner kronor. Dessa åtgärder ska, oavsett situation, komma samhället till gagn. Man gör exempelvis satsningar på reservkraft och tar fram reservnoder för både fasta och mobila nät.

Enligt reservkraftsreglerna ska operatörerna kunna erbjuda mobilnät som har grundläggande skyddsnivå, vilket innebär att basstationerna måste ha en viss reservkraft som gör att de klarar sig utan extern strömförsörjning. Kravet är en timmes reservkraft i tätort, och fyra timmar utanför tätort.