Miniatyrgubbar jobbar med bredbandskabel.Nu har PTS delat ut alla stödmedel för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Den totala summan landade på 1,6 miljarder kronor. Foto: kirill_makarov/Shutterstock.com

Nyheter

Post- och telestyrelsen (PTS) har nyligen delat ut årets bredbandsstöd på totalt 1,6 miljarder kronor fördelat på 428 bredbandsprojekt över hela landet. Men av alla ansökningar som kom in, motsvarande cirka 7,5 miljarder kronor, var det bara en fjärdedel som beviljades stöd. PTS uppmuntrar aktörerna som blev utan stöd i år att söka igen 2022.

Nu har PTS delat ut årets alla stödmedel för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Den totala summan på 1,6 miljarder kronor har fördelats på 428 projekt. I uppdraget ingår att säkra så att stödmedlen får spridning över samtliga delar av landet och att olika typer av aktörer inkluderas i tilldelningen.

PTS kan bocka av båda punkterna då alla svenska regioner har fått ta del av bredbandsstödet 2021, och alla typer av aktörer har beviljats stöd för sina projekt.

Stort steg framåt mot målet om snabbt bredband i hela Sverige

Det är som sagt flera olika typer av aktörer som har beviljats stöd, men eftersom företagen stod för flest ansökta projekt är det också företagen som utgör majoriteten av den stödfinansierade bredbandsutbyggnaden.

Dan Sjöblom, PTS generaldirektör, menar att över 67 000 byggnader över hela landet kommer kunna kopplas upp tack vare bredbandsstödet.

– Det är ett stort steg framåt för att nå målen om god tillgänglighet till snabbt bredband i hela landet, säger han i ett pressmeddelande.

En fjärdedel av ansökningarna beviljades bredbandsstöd

PTS fick in ansökningar som motsvarar en summa på hela 7,5 miljarder kronor. Det var dock bara ungefär en fjärdedel av ansökningarna som sedan beviljades stöd. Patrik Bystedt, chef för avdelningen för bredbandsstöd på PTS, säger att de uppskattar den stora efterfrågan och uppmuntrar aktörerna som inte tilldelades stöd att göra ett nytt försök redan nästa år.

PTS fortsätter nämligen med tilldelningen av bredbandsstöd under 2022.