svarta fiberkablar på rulle längs väg på landsbygdenEnligt PTS senaste bredbandskartläggning var Västernorrlands län ett av landets tre bästa när det gäller hushållens tillgång till snabbt bredband. Bäst i länet var Örnsköldsvik. Foto: juerginho/Shutterstock.com

Rapporter

Under 2020 stod Västernorrlands län för landets tredje största procentuella ökning av antalet hushåll som har tillgång till snabbt bredband. Enligt PTS (Post- och telestyrelsen) senaste bredbandskartläggning är det Örnsköldsviks kommun som är bäst i länet, där hela 95 procent av hushållen kan koppla upp sig.

Förra året var Västernorrland ett av landets tre bästa län när det gäller procentuell ökning av antalet hushåll som kan koppla upp sig med snabbt bredband, det vill säga bredband via fiber. PTS senaste bredbandskartläggning visar att cirka 90 procent av länets hushåll har tillgång till anslutning via fiber, där Örnsköldsvik ligger i topp med hela 95 procent fiberanslutna hushåll. Även när man ser till glesbebyggda områden i Västernorrlands kommuner är Örnsköldsvik med sina 83 procent nummer ett.

Systematiskt och långsiktigt samarbete är nyckeln till framgång

Enligt Maria Olsson, projektansvarig Bredband 2020 på Övik Energi, är det ett systematiskt och långsiktigt samarbete med olika fiberföreningar som är nyckeln till framgång, och det som har bidragit till så pass fina siffror som PTS kartläggning visar.

Vill bidra till att Sverige når bredbandsmålet 2025

Örnsköldsvik var enligt uppgift tidiga med bredbandsutbyggnaden på landsbygden genom samarbete med ideella fiberföreningar. Sedan 2014 har kommunen och Övik Energi tillsammans med flera fiberföreningar arbetat med byanätsamverkan och även utvecklat projektet de kallar Bredband 2020.

– Vi fortsätter att bygga ut både i landsbygd och tätort de närmaste åren, för att bidra till att 2025 målet uppnås, säger Maria Olsson i ett pressmeddelande.

En seger för både hushåll och företag

Sveriges bredbandsmål 2025 är att 98 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredbandshastigheter på 1 Gbit/s, 1,9 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s och 0,1 procent till 30 Mbit/s. Snabbare bredbandsuppkoppling bidrar till exempel till utökade möjligheter att utveckla det digitala, inom offentliga verksamheter såväl som inom näringslivet. För hushållen innebär det tillgång till fler digitala tjänster, det vill säga förutom TV och internet.

Enligt Maria Olsson ser förutsättningarna för att nå målet riktigt bra ut, vilket hon menar är en seger för både hushållen och företagen i kommunen.