Pressbild på billograms coo tim öhman cirillo.Enligt Billograms COO Tim Öhman Cirillo skulle många telekom- och bredbandsföretag kunna öka kundnöjdheten genom att vara lite mer sparsamma med att koppla in inkasso vid sena betalningar. Foto: Pressbild/Billogram

Undersökningar

Den digitala betal- och fakturatjänsten Billogram gör årliga mätningar av kundnöjdheten inom olika branscher. Årets upplaga, som genomförts i samarbete med Novus, visar att kundnöjdheten bland telekom- och bredbandsföretagen är fortsatt låg jämfört med många andra branscher. Men undersökningen visar även vad som skulle kunna göra telekom- och bredbandskunderna nöjdare.

Kundnöjdheten i telekom- och bredbandsbranschen är som sagt fortsatt låg. Bara 20 procent uppger att de skulle rekommendera sin mobiloperatör och varannan säger sig vara missnöjd med sin bredbandsleverantör. I årets Novus-undersökning från Billogram låg därför fokus på att försöka ta reda på vad företagen kan göra för att få kundnöjdheten att öka.

Borde bli mer sparsamma med att koppla in inkasso

Enligt Tim Öhman Cirillo, COO på Billogram, är den stora spaningen i årets undersökning att företagen borde bli mer sparsamma när det gäller att använda inkasso vid försenade betalningar.

– De höga svenska inkassonivåerna har en marginell påverkan på betalningsviljan och -möjligheten, samtidigt som de snabbt ökar skuldsumman och kundernas missnöje, säger han i ett pressmeddelande.

5 saker som skulle kunna bidra till ökad kundnöjdhet inom telekom och bredband

Enligt undersökningen är det framför allt fem saker som skulle kunna bidra till bättre kundnöjdhet inom telekom- och bredbandsbranschen. Vi listar dem här nedanför.

Telekom- och bredbandskunder vill

  • Kunna få support direkt via telefon
  • Ha möjlighet att ge omdöme och konstruktiv kritik via mejl, sociala kanaler eller digitala enkäter
  • Få tydligare information om prisförändringar, och även uppdateringar om avvikelser i förhållande till sin normala månadskostnad
  • Ha rörliga betalningsdatum
  • Få påminnelser i stället för inkassokrav

Vill meddelas om månadskostnaden ändras: Övergripande önskemål i flera branscher

En övergripande trend i flera branscher är att kunder vill meddelas om månadskostnaderna ökar eller förändras på något sätt. Enligt Billogram ser man även att önskemål om att själv kunna bestämma betalningsdatum förekommer i flera olika branscher, alltså inte bara inom telekom.

Den tidiga och rutinmässiga användningen av inkasso är något som Billogram har ställt sig frågande till länge. De har själva utfört experiment som visat att inkasso har en relativt svag inverkan på betalningsviljan och att de allra flesta betalar ändå, även om det blir något senare.

Att skicka enkla påminnelser via mejl eller sms är enligt Billogram ofta ett mer effektivt sätt att lösa problemet utan att för den skull äventyra relationen till kunden.