äldre kvinna sitter vid dator och pratar onlineTelia är en av de 20 bästa teknikföretagen i världen när det gäller digital inkludering. Foto: Prostock-studio/Shutterstock.com

Rapporter

World Benchmarking Alliance har listat de teknikföretag som är bäst på digital inkludering, och på plats 19 av 100 kommer ingen mindre än Telia. Den svenska operatören uppmärksammas bland annat för sitt arbete med cybersäkerhet samt barn och ungas säkerhet på nätet.

I en ny global ranking utser World Benchmarking Alliance de teknikföretag som är bäst på digital inkludering. Företagens prestationer, rapporteringar och åtaganden utvärderas genom 16 indikatorer inom olika områden, och rankingen bedömer till exempel företagens arbete med att förbättra förutsättningarna för uppkoppling, höja de digitala kunskaperna, främja säkerhet på nätet och hållbar, etisk innovation.

Bland 100 teknikföretag världen över kommer Telia på 19:e plats.

Telia utmärker sig på flera områden

Telia uppmärksammas bland annat för sitt arbete med att utforma riktlinjer för etik inom AI, men är enligt rankingen även framstående inom områden som cybersäkerhet samt barn och ungas säkerhet online. Anna Augustson, Telia Sveriges hållbarhetschef, menar att en säker och stabil uppkoppling kanske aldrig varit så viktig som under krisåret 2020. Det har även varit högst aktuellt att förbättra de digitala kunskaperna i samtliga ålders- och samhällsgrupper.

– Resultatet är därför ett fantastiskt kvitto på vårt arbete, säger Anna Augustson i ett pressmeddelande.

Omnämns för sitt initiativ ”Mer Digital”

På området ”förbättra den digitala kompetensen” lyfter rapporten även Telias initiativ ”Mer Digital”. Initiativet har utvecklats i syfte att hjälpa den äldre generationen att öka sina digitala kunskaper och genom det förebygga digitalt utanförskap. ”Mer Digital” genomförs tillsammans med kommuner över hela Sverige och har hittills hjälpt cirka 10 000 seniorer.

Enligt Anna Augustson är digital inkludering och en tryggare tillvaro online två frågor som Telia vill fortsätta arbeta med framöver. Hon menar att man med digital teknik kommer allt närmre de globala hållbarhetsmålen, men tillägger att faktorer som mänskliga rättigheter och inkludering måste ingå i processen för att tekniken ska ge positiva effekter.