Hand på dator med moln-ikon svävande ovanför.Investeringarna på den globala molnmarknaden gick ner under det andra kvartalet 2021, men ökade igen under det tredje kvartalet och nu spås fortsatt tillväxt under de kommande tre åren. Foto: chainarong06/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt siffror från analysföretaget IDC har den globala marknaden för molninfrastruktur tagit fart igen efter en mindre nedgång i mitten av 2021. Investeringarna ökade med 6,6 procent under det tredje kvartalet förra året och landade på totalt 18,6 miljarder dollar. Det skriver ComputerSweden

I mitten av 2021 noterades en minskning av investeringarna på den globala molnmarknaden, vilket i och för sig till stor del har att göra med att jämförelseperioden var ovanligt stark. Men enligt analysföretaget IDC vände trenden under det tredje kvartalet, och investeringarna ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020.

Det innebär att investeringarna landade på totalt 18,6 miljarder dollar under den aktuella perioden.

Molnmarknaden har börjat växa igen

De uppåtgående siffrorna tyder på att den globala molnmarknaden alltså är på rätt spår igen efter minskningen på 1,9 procent under det andra kvartalet 2021. Då ska man också komma ihåg att investeringarna ökade under de sju föregående kvartalen.

Som sagt så ligger det extremt starka jämförelsekvartalet under 2020 till grund för de sjunkande siffrorna 2021, där många organisationer och företag storsatsade på molntjänster när pandemin var ett faktum och ställde nya krav på säkra och effektiva arbetssystem.

Stark underliggande tillväxt och ljusa framtidsprognoser

IDC kan konstatera att den underliggande tillväxten på den globala molninfrastrukturmarknaden är fortsatt stark. Analysföretagets tillväxtprognos för helåret 2021 ligger på 8,3 procent jämfört med helåret 2020, och att investeringarna då landar på 71, 8 miljarder dollar.

Även på lång sikt ser framtiden ljus ut på molnmarknaden, i alla fall enligt IDC. Prognosen är att investeringarna kommer öka med 12,4 procent i snitt varje år mellan 2020 och 2025, vilket då skulle innebära att den globala marknaden uppgår till hela 118, 8 miljarder dollar om tre år.