människor går över övergångsställeTelia Crowd Insights senaste mätning visar på fler resor och färre hemarbetare i Stockholm. Foto: connel/Shutterstock.com

Nyheter

Folkhälsomyndigheten har under den pågående pandemin använt sig av Telia Crowd Insights för att få en bättre uppfattning om hur den svenska befolkningen reser och rör på sig. Den senaste analysen av rörelsemönstren i Stockholmsområdet visar att man börjat resa mer igen och att fler har gått tillbaka till jobbet.

Telia Crowd Insights analyserar anonym nätverksdata över hela Sverige. Tjänsten, som lanserades av Telia 2017, visar befolkningens resvanor både inom och över kommungränserna och har framför allt använts i stads- och samhällsplanering.

Nytt användningsområde

Under coronapandemin har Telia Crowd Insights dock fått ett nytt användningsområde. Tjänsten har varit ett hjälpmedel för Folkhälsomyndigheten att få en bättre insikt i hur vi rör oss i samhället och hur viruset tenderar att spridas.

I jämförelse med den första analysen som gjordes den 3 april, tyder den senaste analysen på att man just i Stockholmsområdet börjat resa mer och att en del även börjat gå tillbaka till arbetet.

Fler reser mellan Stockholm och Haninge

Enligt Telia Crowd Insights analys den 17 april hade resandet ökat med 25 procent jämfört med den första analysen. Resandet mellan Stockholm och Haninge hade ökat mest med 28 procent, tätt följt av Stockholm–Järfälla och Huddinge–Botkyrka på 27 respektive 26 procent.

– Andra mätningen visar att vi börjat röra oss mer igen, kanske fler väljer att åka till jobbet eller åker längre för att göra ärenden, säger Kristofer Ågren, chef för affärsområde dataanalys, i ett pressmeddelande.

Färre jobbar hemifrån

Telia har genom dataanalysen även kunnat kartlägga svenskarnas arbetsvanor. Man har tittat på antalet personer som befunnit sig i ett visst område tidigt på morgonen, och sedan jämfört det med antalet personer som har tagit sig från samma område till ett annat och varit kvar där minst en timme under tidsintervallet 06.00 och 16.00.

Man har i den senaste mätningen sett att antalet hemarbetare har minskat något. Nu ligger siffran på 48 procent, vilket kan jämföras med hela 50 procent mellan den 16 och 23 mars.