Kvinna sitter med hund i knät och arbetar vid laptop.Överlag är svenskarna positivt inställda till distansarbete. Men det som skiljer Sverige från andra länder är att relativt många känner att de inte har de tekniska verktyg och förutsättningar som behövs. Foto: eva_blanco/Shutterstock.com

Undersökningar

I en ny undersökning från kommunikationsföretaget Poly framgår det att svenskarna ser positivt på det allt vanligare distansarbetet överlag. Men det finns så klart även nackdelar. Bristen på socialt umgänge med kollegorna är en av de vanligaste, men det är även relativt många som upplever att de inte har de tekniska verktyg och förutsättningar som behövs. Det skriver Telekom idag.

Kommunikationsföretaget Poly har gjort en undersökning om hur vi i Sverige ser på distansarbete, som under pandemin har blivit ett allt vanligare alternativ för många olika företag. Resultatet visar att svenskarna överlag är positiva till att jobba hemma, där många upplever sig mindre stressade och att de fått en bättre balans mellan jobb och fritid.

Men självklart upplever vi även vissa nackdelar med det ”nya normala” arbetssättet.

Sverige avviker från trenden i internationell jämförelse

Det är väl ingen större överraskning att många saknar den sociala delen av arbetet och att umgås med kollegorna, men det är även en relativt stor skara som anger bristande tekniska verktyg och digitala förutsättningar som en av de största nackdelarna med hemarbetet.

Det senare får Sverige att sticka ut när man jämför med andra länders inställning till distansarbete.

Sämre utrustning eller högre krav?

Anders Blak Pedersen, Polys Nordenchef, menar att dessa, faktiskt relativt stora, skillnader mellan Sverige så klart kan betyda att vi har mycket sämre utrustning och arbetsytor. Men man kan även se resultatet som en reflektion av att Sveriges arbetstagare är mer medvetna om vad de behöver för att kunna utföra sitt jobb och samtidigt må bra.

Kraven på teknik, digitala tjänster och arbetsmiljö blir således högre.

Mindre än 5 procent ser bara nackdelar med distansarbete

Mindre än 5 procent av de svenskar som arbetat hemma på hel- eller deltid under pandemin anser att det bara finns nackdelar med det, medan drygt dubbelt så många tycker att distansarbetet bara har fört med sig fördelar.