fingrar håller nätverkskabel mot blå himmelSnart är det dags för PTS utlysning av bredbandsstöd. 1,6 miljarder kronor ska fördelas mellan olika områden i landet. Foto: Leonidas Santana/Shutterstock.com

Nyheter

Under 2021 har Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att dela ut 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd. Nu har de offentliga förhandlingarna avslutats och i mitten av maj öppnar utlysningen, men myndigheten uppmuntrar de som är intresserade av stödet att redan nu göra sig redo för ansökningsperioden.

Innan året är slut ska PTS ha fördelat cirka 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd mellan Norrland, Svealand och Götaland. I ett offentligt samråd som ägde rum i mars fick marknadens olika aktörer avlägga rapport om det redan finns planer på kommersiell bredbandsutbyggnad där PTS har för avsikt att dela ut stöd, och efter det har myndigheten granskat underlaget för att förvissa sig om att pengarna verkligen hamnar på rätt ställe.

Planen är att öppna utlysningen av stödet i mitten av maj.

Het diskussion om trådlösa bredbandsanslutningar

Precis som PTS tar upp i ett pressmeddelande har diskussionen om trådlösa bredbandsanslutningar i stället för fasta varit het under den senaste tiden. Vi har tidigare skrivit om att flera kommuner riskerar att gå miste om bredbandsstöd eftersom det även funnits planer på att bygga ut olika trådlösa anslutningar, med hastigheter som PTS enligt uppgift ansett vara tillräckliga.

Efter samrådet har PTS tittat närmare på hur höga hastigheter det egentligen rör sig om för slutkunden, och sedan tagit bort byggnader där man registrerat i snitt 60 Mbit/s (eller över) från sin byggnadsförteckning. Enligt myndigheten finns det i dessa fall troligtvis tjänster av NGA-kvalitet ( Nya Generationens Access-nät), vilket innebär bredbandsnät med hög överföringshastighet, och då får statligt stöd inte delas ut.

De flesta byggnader finns kvar efter genomgången

PTS menar dock att de flesta byggnader fått stå kvar i förteckningen efter genomgången, och att majoriteten av de som har tagits bort berörs av fiberteknik snarare än radiobaserad. De byggnader som nu finns i PTS förteckning har alltså chans att tilldelas bredbandsstöd.

Definitiva beslut och utbetalningar kommer att ske innan årsskiftet, men de aktörer som är intresserade kan enligt PTS redan nu börja tänka på sin ansökan.