hand håller mobil med 5gAv 18 ledande teknikländer placerar sig Sverige på plats 11 när det gäller 5G-utvecklingen. Det visar en ny rankning från företaget Kearney. Foto: Ira Lichi/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt en ny 5G-rankning från managementkonsult-företaget Kearney har Sverige hamnat lite på efterkälken . Av 18 framstående teknik-länder placerar sig Sverige på plats 11, vilket föga förvånande är flera steg bort från giganter som USA och Sydkorea, men även en bit bort från våra nordiska grannar Norge och Finland. Det skriver Telekom idag.

När det gäller den globala 5G-etableringen kommer det kanske inte som en skräll att Europa ligger en bit efter jämfört med exempelvis Nordamerika och Asien. Kearney, ett managementkonsult-företag, har rankat 18 av världens ledande teknik-länder och i den översta toppen finns kanske inte så överraskande USA och Sydkorea. Sverige hittar vi på plats 11, omsprungna av både Norge och Finland.

Svårt att bedöma hur många 5G-frekvenser som kommer auktioneras ut

Kearney har i sin undersökning tittat på 18 parametrar indelade i tre olika kategorier: hur utvecklad telekomindustrin är i dagsläget, hur den kommande 5G-utvecklingen ser ut (främst gällande 5G-frekvenser) och hur stor del av kunderna som har 5G-abonnemang. Enligt Kearneys Sverigechef Jonatan Matsson har det varit svårt att få fram information om 5G-frekvenserna, och göra en bedömning av hur omfattande ländernas kommande frekvens-auktioner kan tänkas bli.

I den här viktiga parametern får Sverige, som hittills delat ut 1 400 MHz, låga poäng. Men anledningen till att vi hamnar så långt ner i rankningen menar Jonatan Matsson också handlar om att 4G fått ett större genomslag i många andra länder.

Öka garantierna för tillgängliga 5G-frekvenser

Jonatan Matsson menar att PTS (Post- och telestyrelsen) 5G-auktion, som efter många om och men kunde gå av stapeln den 19 januari, ger grundläggande förutsättningar för att Sverige ska kunna klättra uppåt i 5G-rankningen. Däremot tycker han att PTS behöver bli bättre på att annonsera om kommande utdelningar och vilka frekvenser som då blir tillgängliga.

Svårt att övertyga konsumenter om fördelarna med 5G

Telekom idag påpekar att Sverige ändå sägs ha ett riktigt starkt 4G-nät, och att behovet av 5G kanske inte är lika påtagligt som det är i andra länder. Jonatan Matsson håller med om att vi har ett bra 4G-nät, och att det just därför kan vara svårt att övertyga svenska konsumenter om vilka fördelar 5G för med sig.

– Men det är viktigt att vara med för att framtidssäkra innovationskraften i Sverige – tåget för 5G går nu även om det är en teknik som vi kommer att leva med länge, säger han till Telekom idag.