Hand håller mobil med 5g på skärmen.Enligt en ny rapport från analysföretaget Juniper Research kommer 5G stå för hela 77 procent av operatörernas totala intäkter. Foto: Pearl PhotoPix/Shutterstock.com

Rapporter

En rapport från analysföretaget Juniper Research visar att 5G kommer utgöra cirka 77 procent av operatörernas intäkter om fem år. Datatrafiken i mobilnätet beräknas öka med hela 300 procent och ge intäkter på totalt 600 miljarder dollar vid 2026. Det skriver Telekom idag.

Enligt Juniper Researchs prognoser kommer 5G inom en femårsperiod att utgöra hela 77 procent av operatörernas intäkter på den globala marknaden. Man väntar en markant ökning av datatrafiken i mobilnäten under åren framöver, och att tillväxten ska landa på 300 procent vid 2026 till sammanlagt 2 900 exabytes. Exabyte (EB) är alltså en måttenhet som anger minne och lagringsutrymme.

Datatrafiken beräknas då kunna ge intäkter på hisnande 600 miljarder dollar.

Snabb utveckling trots pandemins effekter

Den digitala utvecklingen går både snabbt och stabilt framåt, dels tack vare konsumenternas intresse för 5G-teknikens fördelar, men dels även tack vare den starka tillväxten av IoT-lösningar (Internet of Things). Då ska man även ha i åtanke att detta har skett trots halvledarbristen som orsakat stora problem för många teknikleverantörer.

Stor ökning av uppkopplade 5G-prylar – sex miljarder inom fem år

Juniper Research menar att antalet uppkopplade 5G-prylar kommer öka rejält. Inom fem år räknar analysföretaget med att det kommer finnas sex miljarder prylar som kopplas upp via mobilnäten. Om Juniper Researchs prognoser visar sig stämma kommer det i så fall bli första gången som antalet IoT-enheter överstiger antalet mobiltelefoner.

Rekommenderar operatörerna att ta fram 5G-abonnemang som samlar flera enheter

Enligt Telekom idag är rekommendationen till operatörerna på marknaden att bredda sina 5G-erbjudanden, och till exempel utveckla 5G-abonnemang som omfattar flera olika enheter. På så vis skapar man intäktsmöjligheter som baseras på annat än bara mobilabonnemang.