Man kopplar in en routerInternetleverantören Bahnhof har lämnat in ofullständiga uppgifter till PTS. Om de inte kompletterar uppgifterna tvingas de betala vite på en miljon kronor. Foto: Proxima Studio/Shutterstock.com

Operatörsnyheter

Internetleverantören Bahnhof skulle lämna in uppgifter till PTS i slutet av oktober. Uppgifterna uteblev och lämnades in först i maj, dessutom ofullständiga. Bahnhof ska komplettera uppgifterna inom tre veckor, annars tvingas de betala ett vite på en miljon kronor. Det framgår av ett föreläggande från PTS.

Varje år samlar Post- och telestyrelsen in uppgifter om aktörer som sysslar med elektronisk kommunikation på den svenska marknaden. Internetleverantören Bahnhof skulle lämna in uppgifterna i slutet av oktober förra året.

Bahnhof bad om att få lite extra tid på sig att sammanställa uppgifterna och fick en extra vecka på sig. När uppgifterna fortfarande inte kom in fick de ytterligare en vecka. Först i maj lämnades uppgifterna in. Enligt PTS var uppgifterna ofullständiga. Nu kan internetleverantören tvingas betala vite på en miljon kronor.

PTS misstänker att Bahnhof inte lever upp till kraven

När Bahnhof inte lämnade in uppgifterna som PTS bad om började man misstänka lagbrott. I de uppgifter som lämnades in i maj saknas dessutom gatuadresser och fastighetsbeteckningar vilket man inte glömt tidigare år.

Enligt Bahnhof själva har man varit tvungna att nedprioritera uppgiftsinlämningen eftersom man har haft hög arbetsbelastning. Man håller inte heller med om att uppgifterna är ofullständiga. I stället uppger Bahnhof att man inte vill lämna ut känsliga uppgifter som sedan kan spridas. Den som vill komma åt adressuppgifterna kan göra det hos de lokala stadsnäten.

PTS å sin sida menar att alla andra operatörer har lämnat in adressuppgifterna.

Ska komplettera uppgifterna inom tre veckor

För att Bahnhof inte ska behöva betala vitet på en miljon kronor måste de komplettera uppgifterna. Detta ska senast ske inom tre veckor från dess att Bahnhof tagit emot föreläggandet.

Bahnhof kan överklaga beslutet inom tre veckor.