FiberkablarMed den nya internettekniken ska det vara möjligt att få högre kapacitet utan att energiförbrukningen ökar. Foto: asharkyu/Shutterstock.com

Nätverk

I Lund arbetas det för fullt med framtidens internet. Man håller just nu på att utveckla en teknik som gör det möjligt att nå högre kapacitet än någonsin tidigare utan att energiförbrukningen för den delen skjuter i höjden, rapporterar SVT.

I Sverige och världen använder vi internet mer och mer men samtidigt blir näten allt långsammare. För att vi i framtiden ska kunna använda näten på samma sätt som idag krävs högre kapacitet och för att nå dit krävs det nya tekniker. En ny teknik som ska ligga till grund för framtidens internet utvecklas i detta nu i Lund.

Tekniken kallas för Massive MIMO och går ut på att man har hundratals antenner på en basstation istället för bara en handfull.

Ove Edfors som arbetar som professor i radioteknik på Lunds Tekniska Högskola säger till SVT att den nya tekniken gör det möjligt att få in många fler användare i sitt system än tidigare.

Mer information kan skickas utan att energiförbrukningen ökar

En fördel med tekniken som tas fram är att den är mer energisnål än dagens tekniker. Med Massive MIMO ska det vara möjligt att skicka mer information utan att energiförbrukningen ökar.

Just energiaspekten är något man arbetar mycket med och målet är energiförbrukningen inte ska överstiga dagens nivåer.

Ove Edfors säger att klimattänket hela tiden finns med när ny teknik utvecklas.

Allt kommer vara uppkopplat i framtiden

I dagens samhälle finns det mer än datorer och mobiltelefoner som är uppkopplade. Allt fler saker bli uppkopplade och i framtiden räknar Ove Edfors med att det kommer finnas omkring 20 uppkopplade saker per person över hela jorden. Den ökningen kommer att ställa enorma krav på nätens kapacitet.

Ett samhälle som blir allt mer uppkopplat blir också mer sårbart. Därför handlar inte allt om att kapaciteten på näten ska vara större, näten måste även bli stabilare och ha en högre tillförlitlighet än i dagsläget.