närbild på nätverkskablar med fiberoptikEnligt PTS rapport har antalet abonnemang på fast bredband via fiber ökat i Sverige. Det finns även ett större intresse för högre upp- och nedladdningshastigheter. Foto: asharkyu/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt en ny rapport från Post- och telestyrelsen fortsätter abonnemangen på fast bredband att öka i Sverige, och den största ökningen står abonnemang på bredband via fiber för. Under det första halvåret 2020 hade antalet fiberabonnemang gått upp till 3 miljoner, vilket är en ökning på 9 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Post- och telestyrelsen (PTS) utför två gånger per år, första halvåret och helåret, en operatörsundersökning om trafik, intäkter och abonnemang inom telekomområden som bredband, telefoni och tv. Halvårsrapporten för 2020 visar bland annat att antalet abonnemang på fast bredband ökar överlag i Sverige. Och det är abonnemangen för fiber som ökar allra mest.

Fiberabonnemangen har ökat med 9 procent

Enligt PTS siffror så fanns det den 30 juni i år 4,1 miljoner abonnemang på fast bredband i Sverige, vilket är en ökning på 3 procent jämfört med samma period 2019. Antalet abonnemang på bredband via fiber var 3 miljoner, vilket är en ökning på 9 procent.

Fiber utgjorde således större delen av tillväxten inom kategorin fast bredband, och stod för cirka 73 procent av det totala antalet abonnemang. Antalet abonnemang på bredband via kabel-tv gick däremot ner med 1 procent och abonnemang via xDSL gick ned med hela 23 procent.

Ökat intresse för höga upp- och nedladdningshastigheter

Rapporten visar även ett ökat intresse för upp- och nedladdningshastigheter på 100 Mbit/s eller mer. Abonnemangen med nedladdningshastigheter på 100 Mbit/s eller mer hade ökat med 8 procent och uppgick den 30 juni till 3,3 miljoner. Antalet abonnemang för bredband 1000 var 178 000, vilket är en ökning på hela 35 procent jämfört med förra året.

Antalet fiberabonnemang med 100 Mbit/s eller mer hade i somras uppgått till 2,7 miljoner, vilket är en ökning på 10 procent. En ökning har även skett när det gäller uppladdningshastigheterna. Enligt PTS hade antalet bredbandsabonnemang med 100 Mbit/s eller mer ökat med 20 procent och uppgick i somras till 2,4 miljoner.

De största leverantörerna av abonnemang på bredband via fiber

De största leverantörerna av abonnemang på fast bredband via fiber är enligt rapporten Bahnhof, Bredband2, Tele2, Telenor och Telia. Tillsammans står de för 80 procent av fiberabonnemangen på marknaden.