ski:s statistik över kundnöjdheten i telekombranschen 2005 till 2020Vi ställer allt högre krav på våra bredbandsleverantörer, vilket syns i SKI:s årliga undersökning om kundnöjdheten i telekombranschen. Foto: Pressbild/Svenskt kvalitetsindex

Undersökningar

Precis som varje år har Svenskt kvalitetsindex nu gjort en undersökning om kundnöjdheten i telekombranschen. Betygen visar tydligt på att kraven under coronapandemin har förändrats, och att behovet av snabbt och stabilt bredband är större än någonsin.

Enligt SKI:s årliga studie gällande kundnöjdheten inom tv och telekom har både krav och behov genomgått tydliga förändringar under pandemiåret 2020. Distansarbete, digitalt umgänge och underhållning via våra skärmar har gjort oss allt mer beroende av ett snabbt och stabilt bredband, och toleransen för störningar har blivit betydligt lägre. Privatkunderna ger genomgående låga betyg till marknadens bredbandsleverantörer.

Större krav på både bandbredd och hårdvara

Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex, menar att det vore konstigt om dessa sex månader med nya vanor inte hade gjort avtryck i statistiken.

– Det har ställt större krav på både bandbredd och den hårdvara som kunden använder. Här behöver branschen bli bättre på att hjälpa till och säkra att kunden har bra utrustning. Operatörerna får nämligen ganska ofta ta kritik, även om det beror på hårdvara som ligger utanför deras kontroll, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex, i ett pressmeddelande.

Höjda betyg bland företagskunderna

Medan privatkundernas betyg har dalat under året, har företagskundernas uppfattning om bredbandsbranschen ändrat riktning och är nu på uppgång för första gången på flera år.

Enligt Johan Parmler har den så kallade produktkvaliteten (till exempel utrustning och abonnemang) inte lika stor påverkan på företagskundernas helhetsbetyg, som den har för de privata konsumenterna. De högre betygen i den här delen telekomsektorn ser man i stället som ett direkt resultat av förbättrad service och mer personligt omhändertagande.

Bahnhof och Ownit i topp bland privatkunderna, företagen väljer Telia

SKI menar att företag som hamnar under 60 poäng i kundnöjdhet i regel får kämpa rätt hårt för att få kunderna att stanna, medan företag som får över 75 poäng ofta har en stabil relation med sina kunder. Enligt privatkunderna är Bahnhof och Ownit de bästa bredbandsleverantörerna på marknaden just nu, med 72,4 respektive 68 poäng. Branschen som helhet får 63,6 poäng av privatkunderna.

På företagssidan är Telia vinnaren med 68,3 poäng. Företagskunderna ger branschen som helhet 66,3 poäng.