hand trycker på smartphone med hänglås överI Finland inför man nu en ny lag om elektronisk kommunikation för att öka säkerheten i näten. Foto: tum3123/Shutterstock.com

Säkerhet

Av säkerhetsskäl infördes förbudet mot kinesiska teknikleverantörer i svenska nät, och 5G-stridigheterna mellan Huawei och PTS har väl knappast någon kunnat missa. När lagen trädde i kraft lyfte leverantörerna Finlands telekommarknad som ett fördomsfritt föredöme, men nu drar även våra östliga grannar i säkerhetsbromsen. Det rapporterar Telekom idag.

Tvisten mellan Huawei och PTS (Post- och telestyrelsen) har varit en långdragen historia som tagit sina ronder i diverse domstolar. Som säkert många redan vet handlar det om att vissa kinesiska teknikföretag, Huawei och ZTE, inte längre får leverera sina komponenter till de svenska näten.

När säkerhetslagen infördes menade teknikleverantörerna att man skulle rikta blickarna åt Sveriges grannland i öst, det vill säga Finland, där telekommarknaden beskrevs som föredömligt fördomsfri. I Finland har man dock väntat på att en ny lag om elektronisk kommunikation ska träda i kraft, vilket den nu har gjort och således förändrar villkoren på den finska telekommarknaden.

Nätet får inte byggas med delar som äventyrar Finlands säkerhet

Utifrån den nya lagen har den finska motsvarigheten till PTS, Traficom, fastställt att vissa kritiska delar av det så kallade ”samhällsviktiga nätet” inte får byggas av komponenter som kan utgöra ett hot mot nationens säkerhet och försvar.

Verktyg för att sålla bort viss typ av utrustning

Ser Traficom att en komponent utgör någon form av säkerhetsrisk kan de tvinga operatören eller nätägaren att byta den. Lagen omfattar även separata nätverk som är kopplade till det allmänna nätet.

Det finns inget uttalat förbud mot någon teknikleverantör, det vill säga varken mot Huawei eller ZTE, men däremot finns det nu verktyg som kan användas för att sålla bort viss typ av utrustning.

På väg mot bättre cybersäkerhet i 5G-näten

Den nya lagen är även ytterligare ett steg mot målet om förbättrad säkerhet i de finska 5G-näten, och går enligt samma linje som EU:s åtgärder.