Personer arbetar framför datorer på mörkt kontorBahnhof anser att den nya datalagringslagen bryter mot EU-rätten. Foto: Gorodenkoff/Shutterstock.com

Operatörsnyheter

Den nya datalagringen har börjat att gälla. Det är dock många som är kritiska till den nya lagen, däribland Bahnhof. Internetleverantören anser att datalagringen bryter mot EU-rätten och planerar därför ett överklagande. Det skriver Ny Teknik. Med den nya datalagringen måste svenska operatörer spara abonnemangsuppgifter, lokaliseringsuppgifter och trafikuppgifter om sina kunder.

Från och med den 1 oktober trädde den svenska datalagringen i kraft. Lagen innebär att operatörer måste spara abonnentuppgifterna om sina kunder. Den nya datalagen påminner väldigt mycket om den lag som EU-domstolen ogiltigförklarade 2016. Enligt ett flertal bedömare är lagen fortfarande för lik den gamla och bryter därmed mot EU-rätten.

Bredbandsleverantören Bahnhof är ett av många företag som är kritiska mot den nya datalagringen. Till Ny Teknik säger leverantören att de planerar ett överklagande.

Kan lämna in en överklagan på EU-nivå

Sedan länge har det stått klart att Bahnhof kommer att överklaga den svenska datalagringen. Det är inte helt säkert att överklagandet bara blir på Sverigenivå. Det finns en viss möjlighet att det går upp på EU-nivå.

Fram till att Bahnhof har lämnat in ett överklagande kommer internetleverantören att följa den svenska lagstiftningen.

Två operatörer som däremot inte väljer att överklaga den nya lagen är Telenor och Tele2. Det var annars Tele2 som fick den förra datalagringslagen på fall efter ett överklagande.

Operatörerna måste spara abonnemangsuppgifter, lokaliseringsuppgifter och trafikuppgifter

Det är en mängd olika uppgifter svenska operatörer måste spara sedan lagen trädde i kraft. Det handlar om abonnemangsuppgifter, lokaliseringsuppgifter och trafikuppgifter.

Med abonnemangsuppgifter menas exempelvis vilken ip-adress en viss kund använder. Operatörerna måste spara uppgifterna i åtta månader. Lokaliseringsuppgifterna handlar i stället om var en mobiltelefon befinner sig vid en specifik tidpunkt. Dessa uppgifter måste operatörerna spara i två månader. Slutligen ska operatörerna spara trafikuppgifter, vilket kan handla om trafikloggar. Uppgifterna ska sparas i ett halvår.