Två gruvarbetare tittar uppåt och observerar gruvan. Foto:För att säkerställa personalens säkerhet i Bolidens gruva i Kankeberg har gruvan fått världens första 5G-nät under jord. Foto: Peruphotart/shutterstock.com

Nätverk

I Bolidens gruva i Kankeberg har Telia, Ericsson och Boliden byggt världens första 5G-nät under jord. Nätet kommer användas för att fortsätta utveckla lösningar för en hållbar och automatiserad gruvdrift.

Gruvbrytning ställer höga krav på säkerhet och produktivitet. För att säkerställa att all drift i gruvan kan fortsätta om all kommunikation till gruvan skulle brytas har Telia tillsammans med Boliden och Ericsson byggt ett 5G-nät i Bolidens gruva i Kankeberg.

5G är viktigt för att göra gruvan säkrare och hållbarare

Enligt Bolidens Programchef Peter Burman arbetar man aktivt med robotisering för att säkerheten och produktiviteten i gruvan ska förbättras och det ställer höga krav på säkra kommunikationslösningar i framtiden. För att kunna möjliggöra en högre grad av automatisering och göra gruvan både säkrare och hållbarare är 5G en viktig del.

I jämförelse med andra kommunikationslösningar har 5G-tekniken många fördelar när det gäller uppkoppling i krävande miljöer som till exempel gruvor där noggrann övervakning och kontinuerlig drift av processer är nödvändig. 5G-tekniken är optimal med dess egenskaper som möjliggör lokal hantering av data och kort svarstid för att kunna hantera gruvans behov där hög effektivitet och säker arbetsmiljö.

5G-nätet viktigt om kommunikationen slutar fungera

Magnus Leonhardt som är Strategi- och innovationschef på Telia säger att industri 4,0 blir i allt större omfattning ett faktum. 5G-nätet i Bolidens gruva är ett bra exempel på hur nät kan kundanpassas utifrån dess verksamhet och behov. För att garantera säkerheten för personalen som arbetar i gruvan måste nätet fungera även om kommunikationen med omvärlden skulle upphöra. Med nätet som är byggt kan man säkerställa pålitligheten i kommunikationen.

Enligt Ericsson Researchs chef Magnus Frodigh kommer 5G att fungera som en platform för utveckling inom industrin då det är utvecklat för att stödja industriell autoamtisering och IoT. 5G-nätet i den underjordiska gruvan i Boliden är ett bra exempel där nätet kan ge fördelar direkt genom att säkerställa kommunikation med höga krav på dess kapacitet.