Illustration med siffra och bokstav 5G med flera hus, människor och bilar för att illustrera ett trådlöst samhälle.Den trådlösa tekniken blir allt viktigare i dagens samhälle. Här listats de tio hetaste trådlösa trenderna. Foto: Marish/Shutterstock.com

Nyheter

Den trådlösa tekniken som har brett ut sig allt mer hos både myndigheter och företag har inte undgått någon. Nick Jones, som är analytiker på Gartner, har gjort en djupdykning i vilka som är de viktigaste tekniktrenderna, skriver Computer Sweden

Redan i dag spelar den trådlösa tekniken som breder ut sig allt mer på företag och myndigheter en central roll i dagens kommunikation. Gartners analytiker Nick Jones har under året identifierat de tio mest betydelsefulla tekniktrenderna när det gäller trådlöst på företag.

Trådlös teknik blir allt viktigare i vardagen

Den trådlösa tekniken är i dag väldigt viktig och i framtiden kommer nya former av trådlös anslutning spela betydande roller i tekniker som bland annat självkörande bilar, robotisering, drönare och nya medicinska enheter de kommande åren.

Enligt Nick Jones måste både it-chefer och affärschefer vara medvetna om nya tekniker och trender. Det finns flera sidor av det trådlösa nyskapandet som kan innefatta tekniker som 5G och millimetervågor som fortfarande inte är helt utvecklade, vilket kan kräva kunskap som flera organisationer saknar.

De tio mest betydelsefulla trådlösa tekniktrenderna i år och framöver

  1. Wifi. Wifi har funnits länge och kommer fortsättningsvis att vara den huvudsakliga högeffektiva nätverkstekniken i både kontor och hem fram till 2024. Wifi kommer även att spela en viktig roll inom exempelvis radarsystem eller som en beståndsdel i tvåfaktorsautentisering.
  2. 5G-mobilitet. Mobilsystem med 5G som redan nu har börjat användas är fortfarande en ny teknik. När den har utvecklats och etablerat sig kommer den att vara en viktig del inom områden som IOT. 5G-mobilsystem kan fungera som en utfyllnad till wifi eftersom det kan vara mer kostnadseffektivt för datanätverk som kräver höga hastigheter på större platser som flygplatser, hamnar och fabriker. Även om mobilsystem med 5G redan nu har börjat att rullas ut kommer det ta mellan fem och åtta år för en fullständig utrullning.
  3. Fordon med trådlösa system. Med det trådlösa systemet V2X (vehicle to everything) kan vanliga bilar och självkörande fordon kommunicera med varandra och med väginfrastrukturen. V2X kan förutom att ge statusdata och utbyta information erbjuda flera andra tjänster som exempelvis navigeringsstöd, säkerhetsfunktioner och infotainment-system.
  4. Strömförsörjning som är trådlös och har lång räckvidd. Så småningom kan trådlös strömförsörjning som har lång räckvidd ta bort nödvändigheten att använda strömkablar till exempelvis bärbara datorer, skärmar och även köksapparater. 
  5. LPW-nätverk. LPWA-nätverk (low-power wide-area) tillhandahåller IOT-applikationer med energieffektiv uppkoppling och lång bandbredd. LPWA-nätverk används ofta som stöd till de enheter som behöver längre batteritid.
  6. Trådlös sensorteknik. Den här tekniken kan exempelvis användas till radarsystem inomhus för robotar eller drönare. Enligt Nick Jones är sensordata bränslet för IOT. Sensorsystem som är trådlösa kommer att samordnas inom flera nya områden som alltifrån medicinsk diagnostik till igenkänning av objekt och det smarta hemmet.
  7. Trådlös platsspårning som förbättrats. En betydande trend när det gäller trådlöst är det trådlösa kommunikationssystemet som kan känna av platser för olika enheter som är anslutna till dem. Spårning med så pass hög precision som en meters noggrannhet kommer vara möjlig med den kommande IEEE 802.11az-standarden, vilket kommer vara en framtida funktion i 5G-standard.
  8.  Millimetervågor. Teknik med trådlösa millimetervågor som fungerar i frekvenser mellan 30 till 300 gigahertz och har våglängder i mellan 1 och 10 millimeter kan användas av trådlösa system. Millimetervågor kan användas av både Wifi och 5G vid kommunikation med hög bandbredd och kort räckvidd som till exempel vid videoströmning av 4K och 8K.
  9. Teknik med returspridning. Returspridning innebär att du kan skicka data med mycket låg strömförbrukning. Det är en mycket bra teknik som passar små nätverksenheter. Teknik för returspridning kommer att spela en betydande roll i applikationer i områden som redan är mättade med trådlösa signaler, men där det ändå finns ett behov av enkla IOT-enheter, som exempelvis sensorer på kontor och i smarta hem.
  10. Mjukvarudefinierad radio. Software-defined radio (SDR) är en teknik som har funnits i många år. Det är en radioteknik där man kan byta frekvensområde i en sändare eller radiomottagare med hjälp av datorprogram, alltså helt utan byte av komponenter. Den här tekniken tror Gartner är något som kommer att växa i popularitet.