Vad är bredband via kabel-tv?

Bredband via kabel-tv innebär, som namnet antyder, att du får ditt bredband via kabel-tv-uttaget. Kabel-tv utgörs av kablar som har installerats i marken och i din fastighet. Genom kablarna distribueras sedan signalerna från mottagaren till sändaren.

Bredband via kabel-tv är både snabbt och stabilt och kommer till ett ganska lågt pris. Bredbandet är dock inte lika stabilt som vare sig fiber eller ADSL. Bredbandstypen är mer känslig mot störningar.

Vem kan få bredband via kabel-tv?

För att få bredband via kabel-tv behöver du ha kabel-tv. Om du är osäker på om du har det kan du fråga din bostadsrättsförening, hyresvärd eller tv-leverantör. Förutom tv och bredband kan du även få telefonitjänster genom samma kabel hos vissa leverantörer.

En nackdel med bredband via kabel-tv är att det inte byggs så många nya kabel-tv-nät. I stället ligger fokus på att bygga ut fiber. Det innebär att du i stort sett redan måste ha kabel-tv indraget i din bostad för att kunna skaffa bredband via kabel-tv. Om du inte har det måste du få bredband via någon annan teknik.

Du behöver ett modem för att komma igång med ditt bredband via kabel-tv

För att komma igång med ditt bredband via kabel-tv behöver du ett modem för att koppla kabel-tv-uttaget till din dator. Om du vill låta flera personer surfa samtidigt krävs även en router. I dag finns det routrar med inbyggda modem. Med en router kan flera personer koppla upp sig mot ditt bredband via wifi och surfa på nätet.

Vilken hastighet kan jag få med bredband via kabel-tv?

Med bredband via kabel-tv kan du nå hastigheter på upp till 500 Mbit/s. Det är dock bara en teoretisk maxhastighet och troligtvis kommer du inte att nå så höga hastigheter. Den genomsnittliga hastigheten är inte ens hälften så hög.

Vilken hastighet du kan komma upp i beror även på vilken hastighet du väljer till ditt bredband. Många operatörer har flera olika hastigheter att välja mellan till kabel-tv. Hur snabbt bredband du behöver beror på vad du gör på nätet.

Med bredband via kabel-tv är hastigheten asymmetrisk. Det innebär att uppladdningshastigheten och nedladdningshastigheten inte är samma. Hastigheten att ladda ned eller hämta information är alltid högre än när du själv skickar information.

Hur ser utvecklingen för bredband via kabel-tv ut?

Bredband via kabel-tv var framför allt stort i början av 2000-talet. Då var utvecklingen stark för att sedan ha avtagit. I dag byggs det nästan inga kabel-tv-nät eftersom satsningen i stället ligger på att förbättra utbyggnaden av fiber. För att få bredband via kabel-tv krävs det i stort sett att du redan har kabel-tv i din bostad.

I dag finns det cirka 650 000 bredbandsabonnemang via kabel-tv. 

Vanliga frågor om bredband via kabel-tv

Hur fungerar bredband via kabel-tv?

Bredband via kabel-tv fungerar ungefär likadant som ADSL. I det här fallet är det dock via kabel-tv-uttaget som du ansluter din router. Du får alltså din internetanslutning via samma ledningar som levererar din kabel-tv.

Är bredband via kabel-tv bra?

Ja, bredband via kabel-tv är förhållandevis snabbt och billigt. Däremot har det en stor nackdel i att det är få som kan ansluta sig, samt att det är känsligt för störningar.

Kan jag ansluta mig till kabel-tv nätet?

Ja, om det är draget till din bostad är det väldigt lätt att ansluta sig till kabel-tv nätet. Är det inte draget i ditt område kommer du troligtvis inte att kunna ansluta dig, eftersom investeringarna i dessa nät i stort sett har avstannat på grund av att fiber har blivit så populärt.

Kan jag ha bredband via kabel-tv?

Om du kan ha bredband via kabel-tv beror på om det är draget till din bostad. Är du osäker på vilka anslutningsmöjligheter du har kan du använda sökfunktionen på vår sida. Då får du snabbt en överblick över alla tillgängliga operatörer och anslutningsformer, på just din adress.

Vilken hastighet har bredband via kabel-tv?

Den teoretiska hastigheten för bredband via kabel-tv är hela 500 Mbit/s. Vilken hastighet du faktiskt kan förvänta dig varierar dock, och de flesta får vara glada om de når hälften, det vill säga 250 Mbit/s.